Stockholm

  Adress Ort Rum Hyra Inkom  
lgpassgatan-8-planlösning Älgpassgatan 8 Stockholm 5 21000 kr 9 Aug 2013 Mer info
  Stavbygränd Stockholm 1 6000 kr 11 Nov 2012 Mer info
  Järnlundsvägen 19 Stockholm 3 13000 kr 4 Nov 2012 Mer info
allrum Färgargårdstorget Stockholm 3 16.000 kr 1 Nov 2012 Mer info
Mälarhjöden-ett_rum Bellmanskällev Stockholm 1 4000 kr 30 Okt 2012 Mer info
  Färnebogatan 64 Stockholm 1 3900 kr 28 Okt 2012 Mer info